Jesteś wyjątkowy – na pewno?

Coaching i szeroko pojęty rozwój osobisty bardzo dużo mówią dzisiaj o wyjątkowości każdego człowieka. I słusznie. Na czym jednak polega ta wyjątkowość? Czym ona jest? Dlaczego trenerzy rozwoju osobistego tak bardzo na nią naciskają?

Coching i wyjątkowość

Coaching, który wskazuje na wiele perspektyw, który poszerza wizję klienta z pewnością uwypukla tę wyjątkowość w sposób szczególny. Coachowie z pewnością też zakładają wyjątkowość każdego swojego klienta, próbując ją poprzez zadawanie pytań wydobyć. Z pewnością każdy coach zakłada kompletność swojego klienta, co oznacza, że jest on zdolny do podejmowania samodzielnych i dojrzałych decyzji. I jest to zdecydowanie prawda. Na tym przecież polega metoda coachingu w rozwoju osobistym – na samodzielne podejmowanych przez klienta decyzji. Zatem wyjątkowość każdego człowieka jest w coachingu bardzo ważna, ale również w każdej innej dziedzinie rozwoju osobistego.

matki pszczele buckfast

Poczucie własnej wartości

Uświadomienie sobie swojej wyjątkowości jest bez wątpienia kluczem do sukcesu. Aby osiągnąć sukces, należy mieć poczucie pewnej samodzielności i indywidualności w działaniu, w egzystencji, w byciu człowiekiem po prostu. Zakotwiczenie w sobie poczucia wyjątkowości jest niezbędnym czynnikiem do realizowania swoich marzeń, przekuwania ich w cele, tych zaś w działania. Tylko te elementy pozwolą nam na absolutną wolność pod każdym względem – emocjonalnym, mentalnym, psychicznym, a także materialnym. Są to bowiem elementy, w których jeden pociąga za sobą kolejny.

Cechy indywidualne i ogólne

Jednak poczucie wyjątkowości może mieć dzisiaj wiele wymiarów, a jednocześnie sprowadzać się do jednego istotnego w działaniu i naszym odbiorze rzeczywistości punktu. Otóż wyjątkowość każdego człowieka zwłaszcza w rozwoju osobistym w znacznej mierze wiąże się z czymś charakterystycznym jedynie dla tej konkretnej osoby. Może być to związane ze zdolnościami artystycznymi, manualnymi, technicznymi i wieloma innymi. Jednak tak naprawdę ważne jest również, aby nasza wyjątkowość charakteryzowała się czymś, co jest ważne dla ludzi w ogóle. Tym punktem spójnym dla rozwoju osobistego jest zawsze otwartość na drugiego człowieka, szeroko pojęty szacunek, akceptacja i tolerancja. Jest to zatem nic innego, jak bycie w pełni człowiekiem pełnym życzliwości i otwartości na innych ludzi, a także na inne kultury, dziedziny czy tradycje i zwyczaje.

e-umowakupnasprzedazy.pl

Wyjątkowy w niewyjątkowości

Czy zatem jesteś wyjątkowy? Coaching i rozwój osobisty powiedziałby, że i tak, i nie. Jesteś wyjątkowy, ponieważ określają Ciebie pewne wyjątkowe talenty, zdolności czy zamiłowania, jednak nie jesteś wyjątkowy w rozwoju osobistym, ponieważ charakteryzujesz się ogromną otwartością na drugiego człowieka. Oznacza to, że jesteś wyjątkowy w swojej niewyjątkowości. Jest to właśnie niezwykłe i piękne, co rozwój osobisty propaguje i wspiera.

Powrót na górę