Jaki powinien być dobry coach?

W obecnych czasach zawód coacha jest bardzo ważny, bardzo potrzebny, a przede wszystkim niezwykle angażujący i wymagający. Co kieruje ludźmi, że postanawiają wybrać taką właśnie drogę zawodową? Wydaje się przecież, że w rozwoju osobistym można znaleźć szereg łatwiejszych dróg doskonalących poszczególne osoby w ich drodze do celu. Wcale nie musi to być coaching. Może to być mentoring czy szkolenie. Wtedy prawdopodobnie byłoby nieco łatwiej dla klienta, który po prostu wysłuchałby mentora lub wykonał szereg ćwiczeń na szkoleniu.

zapoznani.pl

Własna perspektywa Klienta

Jednak coaching daje klientowi w wyniku całego procesu wybór jego własnej perspektywy. Jest to niezwykle cenne w przypadku ważnych dylematów dotyczących życia prywatnego czy też zawodowego. W coachingu często proces odbywa się stopniowo. Jest to proces, który pozwala na dostrzeżenie również wielu spraw „po drodze”.

Dobry coach zatem to taki, który potrafi wielość tych perspektyw swojemu klientowi ukazać i pozwoli mu samodzielnie wybrać drogę, która jest dla niego najlepsza. To nie obowiązkiem coacha w procesie coachingowym jest wskazać klientowi rozwiązanie. Coach jest odpowiedzialny jedynie za strukturę poszczególnych sesji w danym procesie, zaś to sam klient ponosi odpowiedzialność za podjęcie decyzji związanej z celem, z którym rozpoczął proces.

Skup aut Raszyn

Umiejętne zadawanie pytań

Dlatego właśnie umiejętność zadawania właściwych pytań jest kluczową kompetencją każdego dobrego coacha. Powinny być to pytania pokazujące wielość perspektyw i możliwości. Coach z jednej strony powinien mieć w pamięci pewną określoną strukturę sesji, z drugiej zaś powinien on elastycznie podążać za klientem podczas sesji coachingowej. Jest to niezwykle ważna umiejętność pozwalająca na wydobycie z klienta tego, co może okazać się dla niego naprawdę ważne.

Coach bowiem widzi czasami nieco więcej. Czyta jakby między słowami swojego klienta. Obserwując go i aktywnie słuchając może wydobyć niejednokrotnie więcej niż poprzez samo zadawanie pytań. Dlatego też tak ważne jest stworzenie podczas sesji coachingowej atmosfery swego rodzaju poufności czy też nawet intymności. Oczywiście każdemu klientowi będzie odpowiadała inna forma tego stanu, jednak poczucie bezpieczeństwa zaoferowane przez coacha jest z pewnością ważnym elementem dla każdego coachee.

Bez wątpienia dobry coach potrafi również doskonale pracować ciszą. Niestety wielu początkujących coachów boi się ciszy, czasami również boi się emocji klienta. Ważne jest jednak, aby uświadomić sobie, że jeśli coach zada pytanie, po którym następuje cisza, to znaczy, że to pytanie było idealne. Należy dać wówczas klientowi tak dużo czasu, ile potrzebuje. Wtedy naprawdę najwięcej w nim pracuje i nie należy tego procesu przerywać ani zakłócać.

Porozumienie coach-klient

Wskazałam na szereg zaledwie kilku istotnych elementów, które pozwalają na bycie dobrym coachem. To prawda, że każda kompetencja coacha na każdym etapie może odgrywać zasadniczą rolę w procesie z klientem. Jednak najważniejsze jest porozumienie na linii klient-coach. Jeśli pomiędzy nimi nie będzie „chemii”, to coach może być osobą o najwyższych kwalifikacjach i najwyższych notach na egzaminie, jednak będą klienci, dla których dobrym coachem po prostu nie będzie. Dlatego też ważne jest dla coacha, aby był w swoim zawodzie autentyczny i wyraźny. Tylko wtedy bowiem wybiorą go tacy klienci, dla których jego praca z nimi będzie stanowiła prawdziwą wartość.

Powrót na górę