Co to jest coaching?

Nie istnieje jedna klasyczna definicja coachingu. Najogólniej można powiedzieć, że coaching to metoda wspierania rozwoju osobistego, która polega na kierowaniu klienta na samodzielne rozwiązywanie problemów i wytyczanie ścieżek rozwoju. Coach pomaga klientowi w osiągnięciu celów jakimi może być rozwój osobisty, albo zawodowy, poszerzenie kompetencji, czy pomoc w braniu odpowiedzialności za własne życie i świadome ustalenie jego kierunków. 

Czy warto korzystać z pomocy coacha?

Coaching staje się coraz bardziej popularny. Pomaga świadomie i zgodnie z własnymi możliwości planować działania, zarówno w życiu zawodowym, jak również osobistym. Osoby, które rozważają podjęcie współpracy z coachem z pewnością powinny spróbować. Oczywiście warto poszukać profesjonalisty. Może się okazać, że konkretna osoba, mimo bogatego doświadczenia i dobrych opinii wielu klientów nie będzie odpowiadać wymaganiom innego klienta. Wówczas warto poszukać współpracy z kimś innym. Z tego rozwiązania korzystają także coraz częściej firmy widząc potencjał dla poprawy jakości pracy, rozwoju i komfortu pracowników. Coaching w biznesie może być pomocą zarówno dla pracowników, jak również dla osób, które zajmują się zarządzaniem i kierowaniem zespołem.

Coaching w biznesie

Coaching i mentoring definicje i różnice

Coaching i mentoring są ostatnio bardzo popularne. Cześć osób korzysta z tych rozwiązań doraźnie lub stale. Dla tych, którzy nie zetknęli się dotąd z tymi dwoma formami wspierania rozwoju zwykle są to pojęcia trudne do zrozumienia. Wielu laików używa tych terminów zamiennie, mimo, iż dotyczą one dwóch różnych rodzajów działalności. 

To nie wstyd prosić o pomoc

Coach pomaga klientowi w osiągnięciu celów jakimi może być rozwój osobisty, albo zawodowy, poszerzenie kompetencji, czy pomoc w braniu odpowiedzialności za własne życie i świadome ustalenie jego kierunków. Mentoring natomiast to wsparcie i wskazywanie przez bardziej doświadczoną w danej materii osobę – mentora -w konkretnej dziedzinie. Podstawowa różnica pomiędzy coachingiem a mentoringiem polega na tym, że mentor dzieli się swoimi doświadczeniami. Coach natomiast wspólnie z klientem wypracowuje nowe rozwiązania dla jego sytuacji, jedynie wspiera i towarzyszy klientowi w samodzielnym dochodzeniu do właściwych wniosków. Jeszcze inne zadanie ma trener personalny. Taka osoba prowadzi szkolenie i przekazuje wiedzę. Głównym sposobem jego działania jest trenowanie, Mogą to być na przykład zdolności negocjacyjne czy asertywność. Dość często zdarza się, że jedna osoba zajmuje się dwoma albo wszystkimi trzema wymienionymi aktywnościami. Pracuje zarówno jako coach, trener personalny i mentor. Jednak zawsze przed podjęciem współpracy powinno się ustalić jaką ma mieć ona formę i który rodzaj wspierania rozwoju będzie stanowić.

Wsparcie w dążeniu do celów

Rodzaje coachingu

Coaching nie jest jednolitym sposobem wspierania rozwoju. Dotyczy on różnych sfer życia. Bardzo często odnosi się do pracy zawodowej, ale także może być wsparciem życia rodzinnego i prywatnego. Jest to pojęcie, które ewoluuje i pojawia się coraz więcej rodzajów coachingu i specjalistów zajmujących się konkretnym obszarem. Duże znaczenie ma coaching w biznesie, który może przybierać postać wspierania i motywowania pracowników (coaching biznesowy), kadry zarządzającej (coaching menadżerski, coaching dla top menagerów), a także planowania i rozwoju kariery w strukturach firmy (coaching kariery).

Osiąganie sukcesów z pomocą coacha

W ramach coachingu można wyróżnić:

  • biznes coaching – to wsparcie dotyczące sfery zawodowej. Ma on na celu zapewnienie wysokiej jakości pracy pracowników, pobudzenie kreatywności, a nawet poprawę relacji między pracownikami;
  • coaching menedżerski – stanowi wsparcie dla kadry zarządzającej. Pomaga w osobom na stanowiskach kierowniczych w prawidłowym wykonywaniu obowiązków, w szczególności kierowaniu zespołem, rozwiązywaniu konfliktów, czy zapewnieniu ciągłości pracy;
  • coaching dla top menagerów, czyli wsparcie dla kluczowych menadżerów i dyrektorów zarządzających danym przedsiębiorstwem. Jest on ukierunkowany na poprawę sposobu zarządzania, ale także radzenie sobie ze stresem i presją stanowiska;
  • Coaching kariery – to wsparcie rozwoju kariery zawodowej. Może to być rozwiązanie stosowane w ramach jednej firmy i zawodu, ale także jest ono odpowiednie dla osób, które poszukują pracy, albo są na etapie zmian. Ma on być wsparciem w wyborze dalszej satysfakcjonującej drogi zawodowej;
  • Coaching branżowy – to wsparcie w zakresie konkretnych branży. Uwzględnia on specyfikę danej pracy, a także zagrożenia i obciążenia związane z konkretnym stanowiskiem;
  • Coaching sportowy – to wsparcie coacha udzielane osobom uprawiającym sport. Ma ono pomoc w uzyskaniu prawidłowego nastawienia do wykonywanej dyscypliny, ustaleniu celów i skoncentrowaniu na ich osiąganiu, ale także właściwego podejścia do zarówno sukcesów jak i porażek;
  • Coaching życiowy – to bardzo pojemne pojęcie dotyczące szeroko pojętego życia osobistego. Wyróżnia się tu wiele różnych sfer, jak coaching rodzinny, rodzicielski, czy zdrowia. Ten rodzaj coachingu ma przyczynić się do jakości życia w konkretnej sferze, ale także poprawie relacji międzyludzkich, na przykład w rodzinie, czy związku. 

Przedstawione rodzaje to tylko część typów na jakie można podzielić coaching. Możliwe jest także wyodrębnienie chociażby cachingu grupowego i indywidualnego, albo coachingu dla kobiet i mężczyzn. Są też jeszcze bardziej wyspecjalizowane rodzaje wsparcia jak na przykład coaching dla celebrytów. 

Czy odwiedziłeś już tę stronę?

Partnerzy


Powrót na górę